trở ngại

Cập nhập tin tức trở ngại

Nếu bạn có một căn nhà và một khu vườn nho nhỏ, bạn có muốn biến nó thành hội quán mèo hoang cực kỳ dễ thương ? Neko Atsume sẽ giúp bạn trải nghiệm điều đó.