trường phái

Cập nhập tin tức trường phái

Những bộ uniform kỳ quặc nhất trong anime

Cùng tổng hợp lại top 6 bộ đồng phục học sinh kì cục nhất từng xuất hiện trong các bộ anime - manga mà chúng ta từng được xem.