Vanced

Cập nhập tin tức Vanced

YouTube phiên "bẻ khoá" tái xuất hiện, tiếp tục đe dọa tới YouTube Premium

Chỉ một thời gian ngắn sau khi YouTube Vanced bị buộc đóng cửa, một ứng dụng khác với hình thức hoạt động tương tự đã xuất hiện.