visceral games

Cập nhập tin tức visceral games

Battlefield: Hardline giới thiệu chế độ chơi đơn như Hollywood

Battlefield: Hardline dự tính sẽ phát hành vào tháng 3 năm 2015 nhưng chưa có thời điểm phát hành cụ thể.