Hoa hồng trên ngực trái tập 18: Thái dắt Trà về nhà ra mắt mẹ