Kha Ly: Tôi không hiếm muộn, chỉ chưa đủ sức khỏe để sinh con - VietNamNet