Nhân viên văn phòng, bà nội trợ,... tìm mua đất ven đô chờ lên quận