Resort 3.000 tỷ bịt đường làng biển, mẹ chồng Thu Thảo bay gấp ra Đà Nẵng