Cường “đô la” lái McLaren 720S trên đất Thái Lan nhờ cảnh sát giao thông dẫn đường - VietNamNet