Tranh thủ đi lễ ngày đầu năm, dân công sở thành tâm vái vọngicon
18/02/2021

Tranh thủ đi lễ ngày đầu năm, dân công sở thành tâm vái vọng

Hà Nội đã tạm đóng cửa các cơ sở di tích, tôn giáo để phòng chống dịch Covid-19. Nhiều người đến đền chùa đi lễ đầu năm thực hiện nghi lễ vái vọng từ xa.