Vì tuyển Việt Nam, Thái Lan mất tinh thần khi đấu Indonesia - VietNamNet