vốn ngân sách

Cập nhập tin tức vốn ngân sách

Một số ý kiến cho rằng đến nay chưa có quy định cụ thể về thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện. Còn Chính phủ khẳng định việc này "là có cơ sở pháp lý".