vốn ngân sách

Cập nhập tin tức vốn ngân sách

Ngân sách nhà nước đầu tư cao tốc: Luật nào cho đặt trạm thu phí?

Một số ý kiến cho rằng đến nay chưa có quy định cụ thể về thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện. Còn Chính phủ khẳng định việc này "là có cơ sở pháp lý".