vui cười

Cập nhập tin tức vui cười

Làm con gái cảm động không khó

Con gái là phái mềm yếu nên cũng rất dễ cảm động trước sự đối xử nhẹ nhàng, tình cảm của con trai.