Wi-Fi 7

Cập nhập tin tức Wi-Fi 7

Công nghệ Wi-Fi 7 sắp ra mắt sẽ nhanh và ổn định hơn

Thế hệ Wi-Fi 7 mới sắp ra mắt sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất của công nghệ không dây, mà trên hết là tính ổn định của hệ thống.

Nhiều người chưa có chuẩn Wifi 6 thì chuẩn Wifi 7 đã trong quá trình phát triển

Tốc độ nhanh đến mức nhiều nhà mạng cũng không đáp ứng được.