Xavier

Cập nhập tin tức Xavier

Hơn 800 ứng dụng phổ biến trên Google Play dính mã độc, Việt Nam thuộc nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất

Phần mềm này có tên là Xavier và có thể thu thập bất hợp pháp nhiều dữ liệu nhạy cảm của người dùng.