Xbob 360

Cập nhập tin tức Xbob 360

Assassin’s Creed mới lộ diện loạt hình ảnh đầu tiên

Phiên bản mang tên mã Assassin's Creed Unity được phát triển dành cho PS4, Xbox One và PC.