Xích đạo

Cập nhập tin tức Xích đạo

Những cây thông Cook ở khắp nơi trên thế giới có thân cây luôn nghiêng về phía đường xích đạo.