Tại kỳ họp HĐND ngày 9/12, HĐND các tỉnh: Thái Nguyên, Lai Châu, Cà Mau, Trà Vinh, Kon Tum, Hưng Yên, Bắc Ninh đã tiến hành bầu cử để kiện toàn nhân sự chủ chốt của địa phương.

Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Hồng Bắc để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Dương Ngọc Long để nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với bà Đoàn Thị Hảo để nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với bà Ma Thị Nguyệt để nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 12 với tỷ lệ đạt 94,12 %.

Bầu ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 2011-2016 với tỷ lệ đạt 97,06%.

Bầu ông Nguyễn Khắc Lâm, Bí thư Thành ủy Sông Công giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; bầu ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Nhân sự Lai Châu, Trà Vinh, Cà Mau, Kon Tum

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lai Châu khóa 13, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Giàng A Tính, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011- 2016.

{keywords}

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Ông Đoàn Đức Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lai Châu, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tại Cà Mau, kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh khóa 8 đã miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Bùi Công Bửu; Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Võ Văn Trường và Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Tươi, do nghỉ hưu theo chế độ chính sách.

Đồng thời, HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Trà Vinh, HĐND khóa 8 đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thay cho ông Nguyễn Văn Ngó nghỉ hưu.

Đồng thời các đại biểu cũng bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND gồm: ông Trần Anh Dũng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Trung Hoàng - Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang, bà Đặng Thị Phương - Bí thư Huyện ủy Châu Thành (thay cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Lê Văn Hẳn, nhận nhiệm vụ mới và Nguyễn Văn Phong nghỉ hưu).

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Kon Tum khóa 10 đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với 3 ông: Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh; Trương Quang Nhạn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đồng Thanh Xuân, Giám đốc Sở Tài chính.

Miễn nhiệm nhân sự Hưng Yên

Tại Hưng Yên Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 8/12, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XV (kỳ họp thứ 11) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; theo đó ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011-2016.

{keywords}

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên.

Tại Bắc Ninh, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 17, ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 17 đối với một số nhân sự.

Theo VGP