A realm born

Cập nhập tin tức A realm born

(GameSao) - Một chiến dịch tiếp thị táo bạo của Shanda Games, liệu sau vụ việc lần này, Final Fantasy XIV có thể đạt được những thành tựu nhất định nào không?