advanced warface

Cập nhập tin tức advanced warface

Một số hình ảnh mới của Call of Duty: Advanced Warfare

Đồ họa được cải thiện đáng kể là yếu tố đáng chú ý nhất ở Call of Duty: Advanced Warfare.