Ahri Thần Rừng

Cập nhập tin tức Ahri Thần Rừng

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 9.17 - Pantheon 'Trời Sập' xuống ĐTCL, Aurelion Sol và Kayle được làm lại

(GameSao.vn) - Quá nhiều những thay đổi đáng chú ý trên cả Summoner's Rift lẫn ĐTCL.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 14/8 – 6 trang phục Thần Rừng và Hỏa Ngục mới

(GameSao.vn) – Aurelion Sol và Kayle tiếp tục được mini-rework trên PBE.