1/ RA MẮT 06 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Ahri Thần Rừng có giá 299 RP.

 

Nocturne Thần Rừng có giá 299 RP.

 

Veigar Thần Rừng có giá 299 RP.

 

Galio Hỏa Ngục có giá 299 RP.

Shen Hỏa Ngục có giá 299 RP.

Varus Hỏa Ngục có giá 299 RP.

2/CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

Ra mắt  Pantheon (xem chi tiết TẠI ĐÂY)

 • Giá: 5 Vàng
 • Tộc: Rồng
 • Hệ: Hộ Vệ
 • Kỹ năng Trời Sập: “Pantheon nhảy lên không trung rồi sau đó đâm sầm vào kẻ địch xa nhất, làm choáng và gây sát thương theo % máu tối đa lên mọi thứ trên đường đi.”
  • ​Gây sát thương tương ứng với 30/40/50% máu tối đa của mục tiêu và làm choáng 4/6/8 giây

  Tộc Yordle

 • Tỉ lệ né đòn tăng từ 30/55% lên 35/60%.

  Tộc Quý Tộc

 • Lượng máu hồi lại trên đòn đánh giảm từ 35 xuống 25.
 • Giáp và kháng phép nhận thêm giảm từ 75 xuống 60.

  Hệ Đấu Sĩ

 • Lượng máu tối đa cộng thêm giảm từ 300/600/1000 xuống 250/500/900.

  Hệ Cung Thủ

 • Cơ hội để nhân đôi đòn đánh tăng từ 25/65% lên 35/70%.

  Hệ Sát Thủ

 • 3: +75% sát thương chí mạng & +10% tỉ lệ chí mạng.
 • 6: +150% sát thương chí mạng & +25% tỉ lệ chí mạng.

  Leona

 • Thời gian làm chậm của kỹ năng giảm từ 5/8/11 xuống 5/7/9 giây.

  Swain

 • Lượng máu hút lại mỗi lần giảm từ 50/90/130 xuống 40/70/100.

Tất cả các trang bị có hiệu ứng Vết Thương Sâu

 • Giảm khả năng hồi máu của địch từ 100% xuống 80%.

 Quỷ Thư Morello

 • Các kỹ năng gây sát thương đốt thay đổi từ (20% lượng máu tối đa của kẻ địch trong vòng 10 giây) thành (60% lượng máu tối đa của kẻ địch trong vòng 45 giây).

  Bùa Đỏ

 • Các đòn đánh thườnggây sát thương đốt thay đổi từ (20% lượng máu tối đa của kẻ địch trong vòng 10 giây) thành (60% lượng máu tối đa của kẻ địch trong vòng 45 giây).

  Huyết Kiếm

 • Lượng máu hồi lại từ mỗi đòn đánh giảm từ 50% xuống 40% lượng sát thương gây ra.

  Kiếm Súng Hextech

 • Lượng máu hồi lại từ tất cả đòn tấn công giảm từ 50% xuống 40% lượng sát thương gây ra.

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Trung Tâm Vũ Trụ (Nội tại)

 • Sát thương thay đổi từ [20-130] thành [16/18/20/22/24/27/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120].
 • Tỉ lệ SMPT thay đổi từ [18-35% (phụ thuộc vào cấp độ)] thành 25% mọi cấp.

  Tinh Vân Cầu (Q)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 10 giây mọi cấp thành 11/10/9/8/7 giây.
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 10% lên 20%.
 • Nếu Aurelion Sol bay nhanh hơn Q, viên đạn sẽ vượt lên đi kèm.

  Khai Mở Thiên Hà (W)

 • (Mới) Ngay khi Aurelion Sol mở rộng vòng sao, gia tăng sát thương, tốc độ quay nhanh hơn nhưng giảm dần theo thời gian. Khi tái kích hoạt sau 3 giây, vòng sao thu lại, nhận thêm 40% tốc độ di chuyển giảm dần trong 1.5 giây.
 • Thời gian hồi chiêu: 8/6.5/5/3.5/2 giây.
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ [40+22/24/26/28/30 mỗi giây] thành [70/80/90/100/110].

  Du Hành Không Gian (E)

 • [Loại bỏ] Nội tại không còn tăng tốc độ di chuyển. 
 • Khoảng cách tăng từ 3000/4000/5000/6000/7000 lên 5500/6000/6500/7000/7500.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 60/55/50/45/40 lên 80/70/60/50/40 giây.
 • Tốc độ tăng từ 600 lên 600/650/700/750/800.

 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 9.335 lên 9.5.

  Đôi Cánh Chiến Trận (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 12/11.5/11/10.5/10 giây.

  Lá Chắn Durand (W)

 • Sát thương tối thiểu tăng từ 10/20/30/40/50 lên 20/35/50/65/80.
 • Sát thương tối đa tăng từ 30/60/90/120/150 lên 60/105/150/195/240.

 • Sát thương cơ bản tăng từ 67 lên 69.
 • Năng lượng cơ bản tăng từ 231.8 lên 250.
 • Năng lượng nhận thêm mỗi cấp tăng từ 35 lên 45.

  Thượng Nhân Cảnh Giới (Nội tại)

 • Cảnh giới Cấp 1 đổi thành đánh xa.
 • Cảnh giới Cấp 2 đổi thành đòn đánh ảnh hưởng trên diện rộng.
 • Nhiệt Tâm (cảnh giới Cấp 1)
  • Tốc độ di chuyển cộng thêm khi Đột Phá thay đổi từ [15% tới tướng địch] thành [8% mọi hướng]
  • Giờ có thể tích điểm cộng dồn khi tấn công lên trụ bảo vệ
 • Thiên Hỏa (cảnh giới Cấp 6)
  • Tầm đánh cộng thêm giảm từ 550 xuống 525
  • Tốc độ đánh cộng thêm từ mỗi điểm cộng dồn giảm từ 10% xuống 6%
 • Xuất Thần (cảnh giới Cấp 16)
  • Loại bỏ sát thương chuẩn
  • Giờ cộng thêm 50 tầm đánh (tối đa 575)

  Hào Quang Trừng Phạt (Q)

 • (Mới) Giờ hồi lại 50% năng lượng tiêu hao nếu trúng một tướng địch.
 • Thời gian trễ giảm từ 0.5 xuống 0.25 giây.
 • Thời gian niệm phép thay đổi từ (tốc độ đánh thường) thành 0.25 giây.
 • Tốc độ đạn bay giảm từ 2000 xuống 1600.
 • Tầm giảm từ 950 xuống 900.
 • Xuyên giáp và kháng phép giảm từ 20% xuống 15%.
 • Thời gian duy trì hiệu ứng xuyên giáp và kháng phép tăng từ 3 lên 4 giây.
 • Sửa lỗi Q không trúng nếu đi vào khoảng trắng.

  Kiếm Tinh Hỏa (E)

 • Sát thương khi kích hoạt thay đổi từ [8-16% (+1% mỗi 100 SMPT)] thành [8/9/10/11/12% (+2% mỗi 100 SMPT)].
 • Tỉ lệ SMPT cộng thêm vào sát thương của Nội tại tăng từ 20% lên 25%.
 • Tỉ lệ SMCK cộng thêm vào sát thương của Nội tại tăng từ 10% tổng SMCK lên 10% SMCK cộng thêm.

  Thần Linh Định Đoạt (R)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 100 mọi cấp xuống 100/50/0.
 • Bán kính gây sát thương trên diện rộng tăng từ 475 lên 500.

  Khiên Mặt Trời (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 6 xuống 5 giây.

 • Sát thương cơ bản tăng từ 61 lên 64.

 Neeko

  Huyền Ảnh (Nội tại)

 • Giờ có thể hủy bỏ dạng ngụy trang.

 Pantheon

  Ngọn Giáo Sao Băng (Q)

 • (Mới) Nhấn Q giờ có thể gây sát thương chí mạng lên những mục tiêu thấp hơn 25% máu.

  Tấn Công Vũ Bão (E)

 • (Loại bỏ) Sát thương gây lên quái rừng không còn bị giảm thiểu.

 Qiyana

  Táo Bạo (E)

 • Sát thương giảm từ 70/105/140/175/210 xuống 60/95/130/165/200.

  Thế Giới Bùng Nổ (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 120/100/80 lên 120 giây mọi cấp.

 • Kháng phép cơ bản tăng từ 30 lên 34.

  Bụi Gai Kỳ Dị (R)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 100/120/140 xuống 100 mọi cấp.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 130/120/110 xuống 110/100/90 giây.

4/ KHÁC

Rò rỉ hình ảnh của tướng mới?!

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Tính năng Thần Hỏa (xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Biểu tượng Anh hùng mới

  

 

Biểu Cảm mới

  


 

Gói Đa Sắc mới

Varus Hỏa Ngục

Shen Hỏa Ngục

Galio Hỏa Ngục

Nocturne Thần Rừng

Veigar Thần Rừng

Gnar_G