Ai chết giơ tay

Cập nhập tin tức Ai chết giơ tay

Huỳnh Lập chi gần 10 tỷ đồng làm series phim kinh dị mới

Huỳnh Lập cho biết kinh phí cho web series Kẻ độc hành là khoảng 10 tỷ đồng và khẳng định không sử dụng tiền từ gia đình mà dùng "tiền túi" cho mọi chi phí bộ phim.