ảnh điện thoại

Cập nhập tin tức ảnh điện thoại

Apple và file ảnh định dạng HEIF có thể cách mạng hóa nhiếp ảnh smartphone như thế nào

Hiện tại lợi ích lớn nhất của định dạng HEIF chỉ là tiết kiệm không gian lưu trữ, nhưng khi được chấp thuận rộng rãi hơn, nó sẽ thực sự thay đổi việc chụp ảnh bằng smartphone.