ảnh funny

Cập nhập tin tức ảnh funny

Ông bụt hại con rồi!!!!

(GameSao) - Khi Tý xin điều ước từ Bụt và đi tán gái nhưng bất thành.