Asylum and City

Cập nhập tin tức Asylum and City

5 thứ rất được chờ đợi trong Batman: Arkham Knight

(GameSao) - Người hâm mộ đang rất mong đợi những điều đặc biệt mà Batman: Arkham Knight đem lại khi họ đã phải chờ ngày ấn định phát hành của trò chơi đã từ rất lâu rồi.