bàn cờ Dark Souls

Cập nhập tin tức bàn cờ Dark Souls

Bàn cờ Dark Souls thu về hơn 4 tỷ chỉ trong... 2 giờ đồng hồ

Là do danh tiếng của Dark Souls hay hãng phát triển này may mắn? Có lẽ là cả hai.