bàn kính

Cập nhập tin tức bàn kính

Chuột chơi game được chế tạo và thử nghiệm như thế nào?

(GameSao) - Cùng tham quan phòng thí nghiệm của Logitech đặt tại Thụy Sĩ để xem các con chuột chơi game được thử nghiệm trong môi trường thế nào.