băng điện tử

Cập nhập tin tức băng điện tử

Băng game 4 nút hiếm được đấu giá hơn nửa tỉ

Giá trị của tựa game còn nguyên seal này chắc chắn còn tăng lên rất nhiều trước khi thời gian đấu giá kết thúc.