bằng lái điện tử

Cập nhập tin tức bằng lái điện tử

Trong khi ở Việt Nam chúng ta vẫn đang loay hoay với câu chuyện bằng lái xe từ chuyện học, thi, cấp bằng, chất liệu thẻ, ai quản lý thi và cấp bằng thì các nước khác họ đang tiến tới bằng lái xe điện tử.