bảo hiển xã hội

Cập nhập tin tức bảo hiển xã hội

Từ 1/1/2022: Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu

Từ 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức thấp nhất là 330.000 đồng/tháng.

Được phép đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu trong trường hợp nào?

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH cần đặc biệt quan tâm vấn đề này.

3 chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1/1/2020

Theo lộ trình trong Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, đến năm 2020, sẽ có 3 chính sách lớn về hưu trí có hiệu lực:

Đóng BHXH trên 20 năm có được hưởng BHXH 1 lần không?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì người lao động đủ điều kiện để hưởng BHXH một lần.