bảo lãnh nghĩa vụ tài chính

tin tức về bảo lãnh nghĩa vụ tài chính mới nhất

Hiểu sao cho đúng về bảo lãnh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai?icon
Thị trường24/04/20210

Hiểu sao cho đúng về bảo lãnh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai?

Trước khi bán nhà ở hình thành tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính với khách hàng. Thực tế không ít chủ đầu tư phớt lờ quy định này, dẫn đến rủi ro cho người mua nhà.