bạo lực giáo viên

Cập nhập tin tức bạo lực giáo viên

Giáo viên ở Anh đang ngày càng bị bạo hành trực tuyến bởi phụ huynh, khi họ phải chịu đựng những lời xúc phạm cá nhân, thậm chí bị đe dọa hành hung.