bao lực học đường

Cập nhập tin tức bao lực học đường

Quảng Ninh: Nam sinh hỗn chiến chảy máu đầu giữa lúc giảng hòa mâu thuẫn

Trong lúc ngồi giảng hoà mâu thuẫn, nhóm nam học sinh lao vào đánh nhau khiến 1 học sinh chảy máu đầu.