Bệnh phổi kẽ

Cập nhập tin tức Bệnh phổi kẽ

Các trường hợp mắc bệnh phổi kẽ đều tiến triển nhanh, tiên lượng còn xấu hơn ung thư. Tuy nhiên, căn bệnh này chưa được quan tâm đúng mức.