biển số xe ô tô

Cập nhập tin tức biển số xe ô tô

Bắt đầu đấu giá 36 biển số ô tô, biển 68A-299.99 được trả 2,5 tỷ đồng

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, phiên đấu giá biển số lần thứ 2 sẽ đấu giá 36 biển số trong hai ngày 21- 22/9. Ngay trong sáng nay 21/9, biển 68A-299.99 được trả 2,5 tỷ đồng.

Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán ô tô

Bộ Công an đề xuất, khi chuyển nhượng xe ô tô, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe cùng biển số trúng đấu giá...