bình đẳng nam nữ

Cập nhập tin tức bình đẳng nam nữ

'Đừng sống ở thế kỷ 21, tư duy như thế kỷ… 17'

“Trong cuộc chiến bình đẳng giới, việc đầu tiên chúng ta cần làm là tháo bỏ những định kiến”.