Bộ trưởng Bộ TN-MT

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Bộ TN-MT

Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà trong buổi làm việc mới đây với TP.HCM về đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai.