Bộ trưởng Bộ TN-MT

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Bộ TN-MT

TP.HCM phải đa dạng hóa mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà trong buổi làm việc mới đây với TP.HCM về đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai.