Bob Kerrey

Cập nhập tin tức Bob Kerrey

Thư ngỏ gửi người VN & các bạn Mỹ của bà Tôn Nữ Thị Ninh

Bản thân tôi sẵn sàng gặp lại Bob Kerrey để trao đổi về những việc góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt, bà Tôn Nữ Thị Ninh viết thư ngỏ đề ngày 6/6.

15 năm trước, báo QĐND bàn chuyện ông Bob Kerrey

15 năm trước, một bài xã luận trên báo Quân đội nhân dân đã viết về tội lỗi của Bob Kerrey.

Chuyện Fulbright: Xóa thù hận chứ không được quyền xóa lịch sử

"Nhìn về quá khứ đau thương, mọi người Việt Nam đều được quyền phán định. Hãy nói hết ra", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lên tiếng.

Người phát ngôn trả lời việc ĐH Fulbright bổ nhiệm Bob Kerrey

Người phát ngôn Lê Hải Bình bình luận về các dư luận xung quanh việc ông Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐ tín thác ĐH Fulbright VN.

Đại học Fulbright lý giải việc mời Bob Kerrey làm Chủ tịch

Câu chuyện vận động tài chính thành lập trường đại học Fulbright Việt Nam, do chính hai cựu binh Bob Kerrey và Thomas J. Valelly, lên tiếng.