booking.com

Cập nhập tin tức booking.com

Nhiều người kéo dài kỳ nghỉ để làm việc từ xa

Do không phải lên văn phòng, nhiều người có xu hướng kéo dài ngày nghỉ và chấp nhận làm việc từ xa.