Bức bình phong

Cập nhập tin tức Bức bình phong

Trịnh Thăng Bình giả làm Sở Khanh, gặp Kiều ở Lầu Ngưng Bích

Lấy cảm hứng từ Truyện Kiều, Trịnh Thăng Bình tái hiện câu chuyện tình xuyên không kỳ ảo qua MV Bức bình phong.