bug Casino Royal

Cập nhập tin tức bug Casino Royal

Lợi dụng lỗi bug Casino Royal, hàng loạt game thủ Đột Kích có khả năng bị khóa tài khoản

Đây là hành vi lợi dụng sơ hở trong khâu đăng nhập vào Casino Royal của nhiều game thủ Đột Kích.