Cách bắt muỗi

Cập nhập tin tức Cách bắt muỗi

Chiếc máy biết "thở" như người để dụ bắt muỗi

Đây là chiếc máy bắt muỗi sử dụng hỗn hợp khí CO2 và mùi hương giống mùi mồ hôi của con người, biết bắt chước nhịp thở của con người để dụ muỗi.