M.B (Theo BBC Click)

Sinh viên chế tạo máy bay không người lái hỗ trợ cộng đồng

Sinh viên chế tạo máy bay không người lái hỗ trợ cộng đồng

Một nhóm sinh viên Campuchia đã thiết kế một nguyên mẫu chiếc máy bay không người lái mà họ hy vọng cuối cùng có thể được sử dụng để chở mọi người quanh Phnom Penh và thậm chí giúp chữa cháy.