cành táo mèo

Cập nhập tin tức cành táo mèo

Lạ lùng nghề ngồi im cho muỗi đốt ở Hà Nội

Ngồi im cho muỗi đốt nghe qua tưởng là chuyện đùa nhưng đó là công việc hàng ngày của các cán bộ, viên chức của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung Ương.