Casper

Cập nhập tin tức Casper

Sự kiện “Define a New Norm - Định nghĩa chuẩn mực mới” Casper muốn truyền tải thông điệp gì?

Ngày 14/2 vừa qua, Casper Việt Nam tổ chức sự kiện “Define a New Norm – Định nghĩa chuẩn mực mới”. Sự kiện không chỉ được thu hút bởi sự có mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng mà còn từ những sản phẩm hấp dẫn được Casper công bố.