Mênh mông là đất là trời
Mấp mô là núi là đồi Mộc Châu
Sơn La qua mấy nhịp cầu
Mộc Châu bát ngát một màu chè xanh
Em về nói với cùng anh
Ta đi hái búp chè xanh về làm
Chè ra ngoài Bắc vào Nam
Ấm chè trong cuộc họp bàn việc công
Mỗi khi định vợ gả chồng
Ấm chè chén nước vui cùng bà con
Khi vui cùng lẫn khi buồn
Ấm chè kia cũng là nguồn động viên
Những người tuổi bậc cao niên
Sớm mai thức dậy thường chuyên ấm chè
Mùa hè vang vọng tiếng ve
Người người rộn dã đi về thôn trang
Mỗi khi họp xóm họp làng
Ấm chè chén nước ta càng vui chung
Xuân hè rồi lại Thu Đông
Em chăm lao động cho lòng anh yêu
Trải qua nắng sớm mưa chiều
Trải bao khó nhọc trải nhiều gian nan
Trải bao gió núi mưa ngàn
Trải bao sương gió gian nan giãi dầu
Anh ơi có Đảng dẫn đầu
Giúp dân ta quyết làm giàu cho ta
Cây chè Châu Mộc Sơn La
Đem đi xuất khẩu bán ra nước ngoài
Anh ơi ngày rộng tháng dài
Thi đua năng suất xem ai hơn mình
Toàn dân nhất trí đồng tình
Quyết vượt năng xuất chúng mình không thua
Toàn dân quyết trí thi đua
Để tăng năng xuất dành mùa bội thu

Nguyễn Tăng Thuận