ceo steve jobs

Cập nhập tin tức ceo steve jobs

Vì sao kỷ vật của Steve Jobs luôn có giá tới vài trăm nghìn USD?

Nguyên mẫu máy tính Apple 1 – Apple Computer A từng thuộc sở hữu của cố CEO Steve Jobs đang được bán đấu giá. Và số tiền tối thiểu để có thể mua...