chat apps

Cập nhập tin tức chat apps

Doanh thu game mobile khu vực Đông Nam Á có thể đạt 7 tỷ USD trong năm 2019

(GameSao) – Theo công ty nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan, doanh thi ngành game di động của toàn bộ khu vực Đông Nam Á sẽ vượt mức 7 tỷ USD trong năm 2019.