chém thần

Cập nhập tin tức chém thần

Đã có rất nhiều cao thủ nhận xét rằng Greek hầu như không có cửa để thắng trừ khi lên đời trước để có ngựa chém được từ sớm.